Stråleterapi

Hos Easymed har vi en liten, men nøye utvalgt, gruppe av leverandører, som kan levere tilbehør til dosimetri, dosimeter, stråleanalyse, kvalitetskontroll (QA) og andre stråleterapeutiske instrumenter.

Våre leverandører