Nukleærmedisin

I dag kan du ikke lenger si røntgentilbehør eller røntgenbeskyttelse uten også å nevne nukleærmedisin. Vi har knyttet vår mangeårig erfaring med salg av røntgentilbehør til også å inkludere røntgenbeskyttelse i form av blybeskyttelse, blyavdekning, røntgenforklær, blyforklær, røntgenbriller og blyskjold, samt treningsfantomer, kvalitetskontroll (QA), pasientsimulering og vevssimulering til nukleærmedisin.

Våre leverandører